Калчища, 100 г // Сибртех, 88899

Използва се за изолиране на водопроводни съединения.

Цена: 2.20 лв. 2.60 лв.