Кълчища, 10 г // Сибртех, 88896

Използва се за изолиране на водопроводни съединения.

Цена: 0.50 лв. 0.80 лв.