ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия


Важно! Моля внимателно прочетете условията преди да пристъпите към използване на уеб сайта и за online пазаруване .В случай, че ползвате интернет магазина с наименование zavsekisezon.bg се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с посочените по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта https://www.zavsekisezon.bg за краткост наричан „уеб сайта“, собственост на СД “Омникомекс – Гетов и сие” гр. Плевен, ЕИК 030115108, наричан за краткост „Търговец“ и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител“.СД“Омникомекс – Гетов и сие” е фирма регистрирана по Търговския закон с адрес на регистрация гр.Плевен, ул.Георги Кочев 14, ЕИК: 030115108.

СД „Омникомекс – Гетов и сие“ може по всяко време да променя настоящите Условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Промени и Обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. СД „Омникомекс – Гетов и сие“ не поема ангажименти или гаранции по отношение пълнотата или точността на информацията. СД „Омникомекс – Гетов и сие“ не поема отговорност за пропуски или грешки в или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт. Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на zavsekisezon.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Условия за покупка

Всички цени в електронния магазин на zavsekisezon.bg са окончателни и важат за деня на поръчката.
Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС. Вие получавате допълнителни от 5 до 25 %отстъпка при покупки online през сайта www.zavsekisezon.bg. Всички продукти, поръчани през сайта, които в момента на поръчката са в наличност, ще бъдат доставени в срок до 3 работни дни от датата на поръчката.
Доставката се извършва на посочен от вас адрес с куриер.
След извършване на покупка от електронния магазин ще получите потвърждение на електронната поща с всички данни за вашата поръчка и обаждане от наша страна с допълнителна информация за сроковете на доставка.

Условия на гаранцията

Всички стоки, закупени от нас, имат пълната гаранция за периода, установен от фирмите производители.
Гаранционният ремонт се провежда само при производителите  при наличие на правилно попълнена гаранционна карта за стоките който се издават с такава. Гаранционната карта се намира в комплекта дадена ви заедно с документите за доставка ,който ще ви предостави куриера.
За да избегнете евентуални проблеми с признаването на гаранцията, моля пазете всички документи, придружаващи стоката при нейната продажба.
Гаранционните срокове на стоките се установяват в съответствие с гарантираните от техните производители срокове. Информация за срока на гаранцията на която и да е стока можете да намерите в нейното описание.
Гаранцията не важи за изделия, при които са възникнали повреди в следствие на:

•    Нарушени от потребителя правила за експлоатация, съхранение или транспортиране на стоките;
•    Действия на трети лица;
•    Ремонт или извършване на несанкционирани от производителя конструктивни или схемотехнически изменения от неупълномощени лица;
•    При отклонения от стандартните (БДС) норми на захранващите или телекомуникационните мрежи;
         
Гаранцията не покрива стъклата на камините и камерите за вграждане.

Подмяна на стоката

Правила за подмяна:

1. Смяната на продукта се извършва еднократно и при условие че той не е бил в употреба, запазил е търговския си вид, потребителските свойства, пълния комплект аксесоари, компоненти и документация, влизащи в състава на стоката, както и че не е нарушена тяхната опаковка*, съхранени са пломбите, фабричните лепенки и касовия бон.

2. Не подлежат на подмяна:

•    Стоки в еднократна опаковка, ако са били разопаковани;
•    Стоки, вече използвани за приготвяне на храна или термична обработка на продукти (например фурни за камини и други подобни);
•    преоценени стоки;
Ако стоката, подлежаща на подмяна, е доставена на клиента и новата стока също предстои да бъде доставена, то цената на доставката е за сметка на клиента.

* Нарушаване на опаковката – частично или пълно нарушение на външния вид на опаковката, отсъствие на който да било компонент на опаковката или силното им, невъзстановимо повреждане.

Авторски права и ограничения свързани с тях.

Без изричното съгласие на Zavsekisezon.bg не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Защита на личните данни

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на zavsekisezon.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от technoarena.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от technoarena.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в сайта . Zavsekisezon.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица. Zavsekisezon.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Препратки към други уеб сайтове, собственост на трети лица

Препратките към други сайтове са единствено и само за ваше удобство. Zavsekisezon.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за тях и тяхното съдържание.

Регистриране на Потребителите

Потребителят може да купува онлайн стоки от магазина след като се регистрира по посочения начин или като наш гост.При попълване на формата за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на уеб сайта данни, както и да ги промени /заяви наново/ в 7 дневен срок в случай, че в част от тях е настъпила промяна. Потребителят декларира и заявява, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни. Ако Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в рамките на указания по-горе срок и само в случай, че посоченото по-горе нарушение не представлява нарушение или престъпление по смисъла на българското право, Търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния Потребител. Ако посоченото нарушение създава съмнение в Търговеца относно характера и целите, които преследва, то Търговеца освен мерките, посочени в предходното изречение, информира компетентните органи.
В случай на спор и /или неяснота относно това кое лице е обвързано с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.  В случайте на избрана форма „наложен платеж“, обвързаното лице е лицето, от чието име е направена регистрацията или е поръчал като гост на онлайн магазина.
Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите Потребители във връзка с обичайната дейност на Уеб сайта, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един Потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Потребителя за това.

Начин на извършване на покупка

Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил или  да го направи като гост на сайта Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „Добави в количката“  на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Търговеца изрично. При посочени, неверни имена, сгрешен /непълен/ адрес, телефонен номер или неточен е-майл адрес от страна на Потребителя, при подаване на заявката се счита същата за невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на Търговеца.
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като Търговеца се свърже по телефона с Потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди поръчката си. Уеб сайта изпраща на заявителя автоматично генерирано съобщение на е-майл адреса, който съдържа детайлизирана справка за направената от него поръчка и нейният статус към момента. След като Търговеца изпълни заявката и промени статуса на поръчката Потребителя получава е-майл в който е изписан номера на пратката за нейното проследяване.
От съображения за сигурност когато регистрираният Потребител направи поръчка се записва неговия IP адрес и името на Интернет доставчика му.

Права и задължения на страните

Търговецът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката.
Търговецът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта Потребители незаявени предварително търговски съобщения до Потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого Потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми Търговеца. С оглед сигурността на Потребителското име и парола, при напускане на Уеб сайта винаги да натиска бутона за „Изход“. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката, ако такова се изисква съгласно условията и по начините, посочени в настоящите общи условия. Цялата отговорност за настъпили в следствие нарушения на предходните задължения на Потребителя последици е изцяло за сметка на Потребителя и той не може да предявява каквито и да било претенции по отношение на Търговеца.
Потребителят има право да получи информация от Търговеца относно реда и начина за рекламации за всяка една от стоките предлагани от Търговеца, като Търговеца е длъжен да му окаже съдействие във всички случаи на рекламация съгласно действащото законодателство и утвърдените добри практики в търговията.
Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други Потребители на магазина или правото им да ползват магазина.
Ако Потребителят на Уеб сайта не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до Потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на Потребителя, както и да уведоми компетентните органи ако прецени, че тези действия и постъпки представляват нарушение и /или престъпление.

Връщане на стока
 !!! Когато клиент е направил поръчка , тя е потвърдена и изпратена чрез куриерската фирма, клиентът има право да откаже получаването на продукта/те/, но транспортните разходи в двете посоки са за сметка на клиента по стандартна тарифа на съответната куриерска фирма,в зависимост от теглото на уреда и населеното място.
Потребителят има право да откаже заявената от него стока само в случай, че:

•    Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
•    Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай Потребителят и куриерът съставят протокол за състоянието на пратката.
•    Цената на доставеното не съответства на платената цена.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако Потребителят се откаже в посоченият по-горе срок,трябва предварително писмено да информира Търговеца, на следният имейл адрес: office@zavsekisezon.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

1. банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока
2. При плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя  рискът от случайното погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Търговеца се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от тридесет работни дни от връщането на стоката.

Промени в Общите условия

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.
Ако определена клауза и /или част от насоящите Общи условия бъде обявена за нищожна, това не води до нищожност на Общите условия като цяло. Всички останали текстове имат обвързваща сила между страните.За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.

Shopping Cart